Zasady kwalifikacji na Continental

Procedura wyboru reprezentacji KPPP par zawodniczych (przewodnik i pies) na Continental lub World Trial.
Zarząd KPPP z odpowiednim wyprzedzeniem ustala i ogłasza 3 trial’e (zawody), które będą podstawą do przeprowadzenia kwalifikacji na Continental lub World Trial w danym roku. Na podstawie kwalifikacji wyłoniona zostanie reprezentacja KPPP. Kwalifikacje mogą się odbywać na zawodach krajowych lub zagranicznych. W dalszej części dokumentu takie zawody nazywane są Trial Kwalifikacyjny. Zarząd KPPP zapewnia parom (przewodnik + pies) możliwość zgłoszenia się do organizatora na dane zawody w ustalonym z góry terminie.
O wyborze reprezentacji KPPP decyduje Lista rankingowa, w ramach której zawodnicy są szeregowani na podstawie swoich 2 najlepszych wyników na Trialach Kwalifikacyjnych.
Procedura wyboru jest opisana w kolejnych krokach:
Krok 1. Punkty rankingoweper Trial Kwalifikacyjny
Dla każdego Trialu Kwalifikacyjnego,w najwyższej klasie, wykonywany jest oddzielny ranking tylko dla polskich zawodników, którzy są członkami KPPP. Ranking oznacza uszeregowanie zawodników wg. zajętego miejsca i przyznanie im punktów rankingowych zgodnie z poniższą punktacją:
Miejsce Liczba punktów rankingowych
1 12
2 10
3 8
4 6
5 4
6 2
Warunkiem koniecznym, aby zawodnik został uwzględniony w rankingu jest ukończenie przynajmniej jednego przebiegu na zawodach (pełny przebieg lub ‘time’).
Krok 2. Suma punktów rankingowych.
Dla każdej pary (przewodnik + pies) punkty rankingowe z Triali Kwalifikacyjnych są szeregowane od najwyższej do najniższej. Następnie wybiera się dwa najkorzystniejsze wyniki punktowe i tworzySumę punktów rankingowych.
Krok 3. Ustalenie Listy rankingowej i wybór reprezentacji
Suma punktów rankingowych jest podstawą wyłonienia reprezentacji KPPP. Każda para (przewodnik + pies) zostaje uszeregowanamalejąco na Liście rankingowejwedług sumy punktów rankingowych.
Liczba par (przewodnik + pies) zakwalifikowanych do reprezentacji zależy od ilości miejsc przyznanych KPPP na danych zawodach Continental lub World Trial. Jeżeli na dane zawody Continental lub World Trial przyznanych zostanie N miejsc, wtedy N pierwszych par z Listy rankingowej otrzymuje kwalifikacje z zastrzeżeniem, że jeden przewodnik na dane zawody Continental lub World Trial może zakwalifikować maksymalnie 2 psy. Para z miejsca N+1 otrzymuje miejsce rezerwowe.
Po ustaleniu Listy rankingowejZarząd KPPP potwierdza od par (przewodnik+pies) deklaracje uczestnictwa w zawodach Continental lub World Trial. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa miejsce zostaje zwolnione i zajęte przez kolejną osobę z Listy rankingowej.
Krok 4. Rozstrzyganie sytuacji remisowych.
W przypadku powstania sytuacji remisowych tworzona jest tzw. mała tabela dla par zajmujących równorzędne miejsca w rankingu. W ramach tej tabeli do sumy punktów rankingowych dodawane są punkty dodatkowe za Triale Kwalifikacyjne uwzględnione na Liście rankingowej, które ustala się na podstawie konkurencyjności danych zawodów:
Liczba par KPPP (przewodnik + pies) w Trialu Kwalifikacyjnymw najwyższej klasie Liczba punktów dodatkowych
Największa 3
Druga 2
Najmniejsza 1
W przypadku takiej samej liczby par KPPP (przewodnik+pies) na dwóch lub więcej Trialach Kwalifikacyjnych przyznawana jest taka sama liczba punktów dodatkowych na podstawie pozycji wyższej.
Na podstawie nowej sumy punktów rankingowych i dodatkowych tworzony jest ranking zawodników z równorzędnych miejsc i są oni szeregowani malejąco. O wyższej pozycji na Liście rankingowej decyduje wyższa pozycja w małej tabeli.
Jeżeli na podstawie małej tabeli nie ma możliwości rozstrzygnięcia sytuacji remisowej wtedyZarząd KPPP na podstawie własnej decyzji (bazującej na doświadczeniu zawodników w klasie OPEN) ustala ostateczną kolejność Listy rankingowej.
Inne postanowienia:
KPPP nie finansuje startowego ani wyjazdów zawodników na zawody Continental lub World Trial.