Klub Pracujących Psów Pasterskich

Pasterska Mapa Polski

Miejsca na mapie Polski, w których istnieje możliwość skorzystania z treningu pasterskiego

Zawody

Kalendarz zawodów pasterskich na rok 2017

Seminaria

Kalendarz seminariów pasterskich w Polsce na rok 2017

Klub KPPP

Klub Pracujących Psów Pasterskich zarejestrowano w kwietniu 2015 roku w KRS. Głównym celem Klubu jest propagowanie hodowli psów pasterskich pod egidą ISDS i użytkowanie pasterskie.

Strona klubowa

Strona zawiera informacje dotyczące zawodów, seminariów i innych imprez pasterskich odbywających się w Polsce, jak również zasady i wyniki kwalifikacji na Continental Sheepdog Trial oraz World Trial. 


WE ARE AT WORK

is under construction, we are launching soon!.
Thank you for visiting our website.