Klub Pracujących Psów Pasterskich

Ranking

Klubowy ranking psów pasterskich startujących w zawodach

Zawody

Kalendarz zawodów pasterskich na rok 2018

Seminaria

Kalendarz seminariów pasterskich w Polsce 

Klub KPPP

Klub Pracujących Psów Pasterskich zarejestrowano w kwietniu 2015 roku w KRS. Głównym celem Klubu jest propagowanie hodowli psów pasterskich pod egidą ISDS i użytkowanie pasterskie.

Strona klubowa

Strona zawiera informacje dotyczące zawodów, seminariów i innych imprez pasterskich odbywających się w Polsce, jak również zasady i wyniki kwalifikacji na Continental Sheepdog Trial oraz World Trial.