Zebranie Committee of the Continental Sheepdog Championship

W dniu 23.02.2019 w Amsterdamie odbyło się tzw. „zimowe” zebranie członków Committee of the Continental Sheepdog Championship (CCSC) oraz spotkanie z Dyrektorami ISDS i nowo wybranym CEO ISDS. Polski Klub Pracujących Psów Pasterskich, KPPP, był tradycyjnie reprezentowany przez Prezesa, Panią Martę Chmiel.

Na całodniowych, intensywnych obradach podjęto wiele istotnych decyzji oraz poruszono różnorodne kwestie, które będą miały wpływ na funkcjonowanie Klubu Pracujących Psów Pasterskich, a także na organizację zawodów pasterskich przez nasz oraz inne zrzeszone w ISDS kluby.

Wśród najważniejszych zagadnień, które bezpośrednio będą dotyczyły KPPP oraz jego funkcjonowania, a także wyznaczają kierunek prac Zarządu na najbliższe miesiące, wymienić należy:
– zmiany w regulacjach wewnętrznych Klubu
– większy nacisk na dobrostan owiec uczestniczących w imprezach dla psów pasterskich
– kwestie wizerunkowe związane z użytkowaniem psów pasterskich, ich szkoleniem oraz próbami pracy z uwzględnieniem mediów, także społecznościowych
– zmiany obowiązujących na CSC (Continental, Mistrzostwa Europy) przepisów, także o te wnioskowane przez Polskę

O szczegółach będziemy informować na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu, na które Zarząd zaprasza do Natolina w trakcie rozgrywanych tam 22-23.06.2019 zawodów.

I na koniec jeszcze bardzo pozytywna informacja. W trakcie zebrania CSC udało się wywalczyć dla Polski kolejne, 4. miejsce w reprezentacji na zawody Continental. Należy się cieszyć, ponieważ jest to ogromne wyróżnienie dla naszego jeszcze niewielkiego, ale dynamicznie rozwijającego się Klubu. Udało nam się podwoić liczbę miejsc w Reprezentacji Polski na Continental’u w ciągu niecałych 4 lat.