Championat KPPP

Regulamin – Championat KPPP klasy OPEN i Championat Nursery KPPP 

 

 1. Tytuł Championa KPPP i Championa Nursery KPPP jest przyznawany w danym roku kalendarzowych na podstawie wyników zawodów w klasie OPEN.
 2. Championat KPPP dostępny jest dla członków KPPP i obejmuje pary (przewodnik + pies) w:
  1. klasie OPEN – wszystkie pary biorące udział w zawodach w klasie OPEN
  2. Nursery – wszystkie psy biorące udział w zawodach w klasach OPEN/NURSERY, które w danym roku kalendarzowym nie ukończą 3 lat
 3. Do rankingu wliczane są wszystkie zawody ogłoszone jako „zawody championatowe” zgodnie z kalendarzem zawodów KPPP publikowanym na stronie: http://kppp.ugu.pl
 4. Kalendarz zawodów na dany rok kalendarzowy może być na bieżąco aktualizowany
 5. Zarząd KPPP decyduje, które zawody są ogłaszane jako „zawody championatowe”. Aby zawody zostały uznane za championatowe musza zostać spełnione następujące warunki:
  1. minimalna liczba biegów na danych zawodach championatowych wynosi 2
  2. zawody odbywają się w klasie OPEN
  3. organizator musi zapewnić pierwszeństwo zgłoszeń dla członków KPPP przez minimum 3 dni
  4. ponadto Zarząd KPPP bierze pod uwagę: wielkość łąki, ilość i skalę trudności owiec oraz proponowanego sędziego
 6. Aby w danym roku kalendarzowym Championat był ważny spełnione muszą być następujące warunki:
  1. minimalna liczba zawodów championatowych w danym roku: 3
 7. Liczba zawodów branych do rankingu w czempionacie jest zależna od liczby zawodów w roku:
  1. do 5 zawodów w roku – 1 najgorszy wynik jest odrzucany, pozostałe wchodzą do rankingu
  2. od 6 do 10 zawodów w roku – 2 najgorsze wyniki są odrzucane, pozostałe wchodzą do rankingu
  3. powyżej 10 zawodów w roku – 3 najgorsze wyniki są odrzucane, pozostałe wchodzą do rankingu
 8. Indywidualne punkty są przyznawane za miejsca zajmowane w poszczególnych zawodach championatowych dla pierwszych 12 zawodników. Punkty za miejsca są przyznawane zgodnie z Tabelą 1 opublikowana poniżej. Zawodnicy poniżej 12 miejsca (spośród członków KPPP) nie otrzymują punktów rankingowych. Ponadto, aby punkty rankingowe zostały przyznane w danych zawodach para (przewodnik+pies) musi przynajmniej w 1 przebiegu uzyskać liczbę punktów większą niż 0.
 9. Do rankingu za dany rok kalendarzowy wchodzi suma punktów uzyskanych za miejsca w poszczególnych zawodach championatowych z uwzględnieniem odrzucania najgorszych wyników zgodnie z pkt. 7. Wyższa liczba punktów decyduje o wyższej pozycji w rankingu.
 10. W przypadku wystąpienia równej pozycji w rankingu rozstrzygane są sytuacje remisowe dla miejsc 1,2,3. W pozostałych przypadkach przyznajemy miejsca równorzędne. W przypadku rozstrzygania sytuacji remisowej tworzony jest oddzielny ranking dla par przewodnik+pies o takiej samej liczbie punktów i ustalana jest wyższa pozycja na podstawie dodatkowych zestawień:
  1. W pierwszej kolejności – wyższy wynik punktowy wg. niniejszego rankingu na wszystkich zawodach eliminacyjnych na Coninental/World Trial odbywających się w danym roku kalendarzowym
  2. W drugiej kolejności – badana jest wyższa liczba zajętych miejsc. Badamy wyższą liczbę miejsc pierwszych, następnie drugich, itd. aż do skutku, czyli rozstrzygnięcia.

 

Tabela 1. Punkty rankingowe