Walne zebranie Klubu KPPP – 04.05.2018 Bednary

Zarząd KPPP uprzejmie zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w terminie 4 maja 2018 (piątek) w Bednarach (62-010 Bednary, woj. łódzkie) o godzinie 19:00.

Proponowany porządek obrad:
1.Przywitanie
2.Wybór Władz Walnego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi
6. Podjęcie Uchwał
7. Zakończenie